หน้าแรก Skip
ภาษา

เว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลการฟื้นฟูฟุกุชิมะ

Progreso de la reconstrucción de Fukushima
สำนักงานจังหวัดฟุกุชิมะ

เลขที่ 2-16 ต.สุกิสึมะ เมืองฟุกุชิมะ จังหวัดฟุกุชิมะ รหัสไปรษณีย์ 960-8670
โทร: 024-521-1111 (ผู้รับผิดชอบ)
© 2023 Fukushima Prefecture.


slide001

slide002

slide003

slide004

slide005

เว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลการฟื้นฟูฟุกุชิมะ

ลิสต์บทความที่เก็บบันทึกไว้

เว็บไซต์ภาพวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้จังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน FUKUSHIMA NOW [English]

แนะนำจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน ความคืบหน้าในการพื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ กำลังแพร่ภาพ [English]

เว็บไซต์สำนักงานฟื้นฟู [English]

เว็บไซต์กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม Fukushima Today [English]

เว็บไซต์ TEPCO [English]

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหารแปรรูปของจังหวัดฟุกุชิมะ [English]

ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฟุกุชิมะ [English・中文・한국어]

WE LOVE FUKUSHIMA

หน้าแรก
มาสคอตสัญลักษณ์การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ คิบิตัน (KIBITAN)

การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะภายหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติซ้ำซ้อนอย่างไม่เคยมีมาก่อนในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ และการรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความคืบหน้าไปมาก
ในขณะเดียวกันกลับมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นแค่เฉพาะในจังหวัดนี้ อาทิ การรื้อถอนเตาปฏิกรณ์ การแพร่กระจายของข่าวลือ สภาพดินฟ้าอากาศ ฯลฯ

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดฟุกุชิมะสำหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ""ความคืบหน้าในการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ ณ ปัจจุบัน""
เนื่องจากได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ ""สภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ"" ฯลฯ จึงหวังว่าผู้คนจำนวนมากจะสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดผ่านเว็บไซต์นี้ได้

ทำทีละสิ่ง ทีละอย่างให้เป็นจริงที่ฟุกุชิมะ

จากนี้ไปเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับจังหวัดฟุกุชิมะภายใต้สโลแกน ""ก้าวทีละก้าวเพื่อฟุกุชิมะ"" โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูจากภัยพิบัติรุนแรงที่ไม่เคยพบมาก่อน

สภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ

""แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิกในพื้นที่โทโฮคุ ปี ค.ศ. 2011"" ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งซันริคุ โดยวัดขนาดได้ 9.0 ริกเตอร์ ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในญี่ปุ่น
มีการบันทึกความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูงสุดที่ระดับ 7 การสั่นไหวที่รุนแรงมาพร้อมกับคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ที่ซัดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไปทั่วทั้งจังหวัด

จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวบนพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด

ความเสียหายต่อมนุษย์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023

*การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว: การเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว ฯลฯ ซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรง เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุทางอ้อม เช่น สุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากการอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพหรือการทำงานหนักเกินไปหลังเกิดภัยพิบัติ

ความเสียหายต่อบ้านเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023

ความเสียหายจากสึนามิ: เมืองนามิเอะ
ความเสียหายต่อบ้านเรือน: เมืองฟุกุชิมะ

มูลค่าความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2012

 

 

*คำนวณมูลค่าความเสียหายคร่าวๆ โดยประมาณจากภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ ภายในระยะ 30 กม. จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของจังหวัด ไม่รวมมูลค่าความเสียหายคร่าวๆ ในส่วนหนึ่งของเมืองมินามิโซมะรวมถึง 8 หมู่บ้านและอำเภอในเขตฟุตาบะ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเทศบาล

ชายฝั่ง: เมืองอิวากิ
พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ: เมืองนามิเอะ

ภาพถ่ายความเสียหาย

ฮะจิมังมะจิ เมืองสุกะกาวะ (มีนาคม 2011)
ฮะโนะกิไดระ เมืองชิรากาวะ (25 มีนาคม 2011)
ฮิสะโนะฮามะ เมืองอิวากิ (11 มีนาคม 2011)
อุเคโดะ เมืองนามิเอะ (12 มีนาคม 2011)

ภาพรวมของภัยพิบัตินิวเคลียร์

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่งของบริษัท Tokyo Electric Power Company (TEPCO) สูญเสียแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเนื่องจากแผ่นดินไหว และสึนามิที่ตามมาส่งผลให้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉินใช้ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์หล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ถึง 3 ได้

ด้วยเหตุนั้น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่อยู่ภายในเตาปฏิกรณ์จึงมีอุณหภูมิสูงและได้รับความเสียหาย ส่งผลให้เกิดการระเบิดของไฮโดรเจน และปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากออกมา

ผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี

รัฐบาลได้ออกคำสั่งอพยพเพื่อปกป้องประชาชนจากการสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลและฟุ้งกระจาย ทำให้ประชาชนมากกว่า 160,000 คนในจังหวัดต้องถูกบังคับให้อพยพออกมา นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตทางน้ำ วัตถุดิบ ฯลฯ ถูกปนเปื้อนทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ระงับการผลิตและการขนส่ง อีกทั้งข่าวลือที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงยังทำให้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

 

 

การเปลี่ยนแปลงของเขตที่มีคำสั่งอพยพและสถานะการฟื้นฟู

สถานะของเขตที่มีคำสั่งอพยพ

การยกเลิกคำสั่งอพยพคืบหน้าไปเรื่อยๆ จากการปรับเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการกลับสู่บ้าน โดยพื้นที่ของเขตที่มีคำสั่งอพยพซึ่งปกครองโดยจังหวัดได้ลดลงจากประมาณ 12% เหลืออยู่ประมาณ 2.2%

เขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ

จากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการบูรณะและฟื้นฟูฟุกุชิมะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ได้มีการยกเลิกคำสั่งอพยพบางส่วนในเขตที่ยากต่อการกลับสู่บ้าน และสามารถกำหนด "เขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ" เพื่อมุ่งสู่การทำให้สามารถอยู่อาศัยได้แล้ว

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีเรวะที่ 4 (ค.ศ. 2022) จนถึงเดือนพฤศจิกายน ปีเรวะที่ 5 (ค.ศ. 2023) มีการยกเลิกคำสั่งอพยพทั้งหมดของเมืองและหมู่บ้าน 6 แห่ง (เมืองโทมิโอกะ เมืองโอคุมะ เมืองฟุตาบะ เมืองนามิเอะ หมู่บ้านคัตสึราโอะ หมู่บ้านอีทาเตะ) ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ

เขตกลับสู่บ้านอยู่อาศัยที่เจาะจงเฉพาะ

จากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการบูรณะและฟื้นฟูฟุกุชิมะเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 ที่พื้นที่นอกเขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ ในเขตที่ยากต่อการกลับสู่บ้าน สามารถกำหนดให้เป็น "เขตกลับสู่บ้านอยู่อาศัยที่เจาะจงเฉพาะ" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกลับสู่บ้านของผู้ที่เคยอาศัยอยู่และฟื้นฟูการอยู่ดำเนินชีวิตหลังจากนั้นได้ จากการยกเลิกคำสั่งอพยพ

 

 

สภาพการณ์ของอัตราปริมาณรังสีในอากาศ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2018 การขจัดสิ่งปนเปื้อนของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมดภายในจังหวัดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปริมาณรังสีในอากาศภายในจังหวัดเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกันกับเมืองหลักในต่างประเทศ

 

 

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้อพยพ

จำนวนผู้อพยพลดลงหลังจากพุ่งสูงสุดที่ 164,865 คนในเดือนพฤษภาคม 2012 ปัจจุบันยังมีผู้อพยพประมาณ 26,000 คน

 

 

การปรับเตรียมจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม - ประเพณีใหม่

สนามทดสอบหุ่นยนต์ฟุกุชิมะ (เมืองมินามิโซมะ เมืองนามิเอะ)

เขตวิจัยพลังงานไฮโดรเจนฟุกุชิมะ (เมืองนามิเอะ)

 

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น (เมืองฟุตาบะ)

 

ประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง และขจัดข่าวลือ

สถานะการตรวจสารกัมมันตรังสีของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของฟุกุชิมะ (1 เมษายน ค.ศ. 2022 ถึง 31 มีนาคม 2023)

ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมงใดๆ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดแล้วเกินค่ามาตรฐาน

 

 

เพื่อป้องกันการกระจายสินค้าที่เกินค่ามาตรฐาน จึงมีการตรวจสอบก่อนจัดส่ง

 

 

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ส่วนต่างราคากับทั้งประเทศ ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวถึงระดับก่อนเกิดแผ่นดินไห

 

 

แบบสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับข่าวลือ

 

 

สถานะข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผลิตในจังหวัดและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออก

สถานะข้อจำกัดในการนำเข้าอาหารที่ผลิตในจังหวัด

ประเทศ - ภูมิภาคที่มีการจำกัดการนำเข้าลดลงจาก 55 ⇒ 7

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทจากจังหวัดฟุกุชิมะ (12 ⇒ 3)

 

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่ระงับการนำเข้าอาหารบางชนิดจากจังหวัดฟุกุชิมะ (4 ⇒ 3)

 

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่อนุญาตให้นำเข้าอาหารได้โดยต้องแนบใบรับรองการตรวจสอบ ฯลฯ (39 ⇒ 1)

 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกษตรที่ผลิตในจังหวัดฟุกุชิมะ

สถานการณ์การส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหว และปริมาณการส่งออกในปีงบประมาณเรวะที่ 4 (ค.ศ. 2022) ก็เป็นปริมาณการส่งออกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประวัติการณ์

 

 

การฟื้นฟูการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาลดลง จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปีงบประมาณ 2021 และ 2022 หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จำนวนนักท่องเที่ยวและทริปทัศนศึกษาก็มีกาารฟื้นตัวขึ้น